Filtry do wody CLARIS są wykonane z różnych cennych materiałów. Dzięki naszej koncepcji recyklingu można je nie tylko odzyskać, lecz w dużej mierze nawet ponownie wykorzystać. Wystarczy przynieść swoje wykorzystane wkłady filtra do najbliższego punktu zwrotu, aby podarować CLARIS nowe życie.

Ponowne wykorzystanie 

1 Granulat
W pierwszym etapie granulat filtracyjny jest rozdzielany na żywicę jonowymienną i węgiel aktywny. Po regeneracji nowa żywica jonowymienna może zostać ponownie użyta do produkcji nowych filtrów.

Recykling (odzyskanie)

2 Obudowa filtra
Części plastikowe są czyszczone, sortowane według kolorów i przetwarzane na granulat w rozdrabniaczu do tworzyw sztucznych. Ten tzw. „regranulat” służy jako surowiec do produkcji na przykład rur kanalizacyjnych.

3 Węgiel aktywny
Odseparowany węgiel aktywny jest przekazywany do recyklingu termicznego, np. w celu wytworzenia energii.

Bardzo dziękujemy za pomoc

Zwracając zużyte filtry do wody, aktywnie wspierają Państwo filozofię zrównoważonego rozwoju JURA. Wnoszą Państwo cenny wkład w zapewnienie filtrom CLARIS wielu żyć i ochronę zasobów. Bardzo za to dziękujemy.

Często zadawane pytania

- Jak często należy zmieniać filtr CLARIS?
Każdy ekspres do kawy JURA z systemem I.W.S. automatycznie informuje o konieczności wymiany filtra.

- Jaka jest pojemność wkładu filtrującego?
Pojemność wkładu filtrującego zależy od twardości używanej wody:

  • przy 1-5° dH: do 65 l
  • przy 6-10° dH: do 60 l
  • przy 11-15° dH: do 55 l
  • przy 16-20° dH: do 50 l
  • przy 21-25° dH: do 45 l
  • przy 26-30° dH: do 40 l