Od momentu założenia firmy w 1931 roku nacisk kładziono na trwałość produktów, łatwość serwisowania i staranne wykorzystywanie zasobów. JURA z konieczności uczyniła cnotę. Na początku swojej działalności musiała zmagać się z globalnym kryzysem gospodarczym, a w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu – z dotkliwymi niedoborami. Siły roboczej było pod dostatkiem, ale brakowało surowców. Dostępnych było niewiele zasobów, umożliwiających wykonywanie pracy. Postawiło to nasz dział projektowy przed poważnymi wyzwaniami. Produkty musiały być projektowane tak, aby można je było wykonać z niewielu dostępnych materiałów oraz aby ich elementy mogły być naprawiane i ponownie wykorzystywane.

Żelazko parowe jest tego dobrym przykładem. Zakup stanowił inwestycję na przyszłość, ponieważ żelazko zostało zaprojektowane tak, że dało się rozmontować w trakcie serwisu, a także odkamienić i naprawić, dzięki czemu było jak nowe. JURA podkreśla swoją trwałość pięcioletnią gwarancją i łatwością naprawy dzięki bezpłatnemu serwisowi przez cały ten okres. Nierzadko żelazka JURA były używane nawet przez kilkadziesiąt lat.

Ten system wartości jest integralną częścią DNA firmy. Dziś przejawia się to tym, że nasze automatyczne ekspresy do kawy działają o 50% dłużej niż średnia w branży. Zostało to potwierdzone w badaniu* opublikowanym w lutym 2021 roku przez główną holenderską organizację konsumencką „Consumentenbond”. Średni okres eksploatacji wynosi sześć lat w przypadku ekspresów do kawy i dziewięć lat w przypadku ekspresów do kawy JURA.

* opublikowano 11 lutego 2021 roku na stronie consumentenbond.nl