Naszym celem jest zapewnienie klientom nieprzerwanej przyjemności picia kawy. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do profesjonalnej obsługi klienta. Nasz wyspecjalizowany personel rozwiązuje około trzech czwartych wszystkich problemów w trakcie jednej rozmowy telefonicznej. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych wizyt w serwisie i zbędnego transportu.

Dzięki ogólnoświatowej sieci fabryk serwisowych, Hospitality Center, całodobowych stacji serwisowych i autoryzowanych punktów serwisowych zapewniamy sprawną obsługę i najkrótsze drogi transportowe.

W przeszklonym zakładzie serwisowym w naszej siedzibie głównej w Niederbuchsiten opracowujemy i doskonalimy nowe infrastruktury i usługi serwisowe, które następnie wdrażamy na arenie międzynarodowej. Nasi specjaliści obsługują klientów w boksach diagnostycznych. Po szczegółowej analizie urządzenia przygotowywana jest propozycja usługi wraz z wiążącym kosztorysem.

W Niederbuchsiten klienci mogą wybierać między usługą dwugodzinną, półdniową i dzienną, a także usługą na umówiony termin. Te usługi nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami ani dopłatami ekspresowymi.