Wyniki firmy
(W milionach CHF)

 

 

2020

 

 

Przychody skumulowane - JURA Group  

579.9            

Przychody skumulowane w Europie
Udział

470.88
81.2%

Przychody skumulowane na pozostałych rynkach
Udział

109.02
18.8% 

Zatrudnienie

 

Zatrudnienie pełnoetatowe - Grupa

808

Zatrudnienie pełnoetatowe - w Szwajcarii
(w tym 23 szkoleniowców)
Udział

 

268

33.2%

Zatrudnienie pełnoetatowe - pozostałe kraje
Udział

540
66.8%