Przejdź do treści Przejdź do opcji wyszukiwania

Wyniki firmy JURA 2015 (W milionach CHF)

 

Wyniki firmy
(W milionach CHF)

 

 

2017*

 

 

Przychody skumulowane - JURA Group  

480,0 

Przychody skumulowane w Europie
Udział

384,0
80 %

Przychody skumulowane na pozostałych rynkach
Udział

96,0
20 % 

Zatrudnienie

 

Zatrudnienie pełnoetatowe - Grupa

751

Zatrudnienie pełnoetatowe - w Szwajcarii
(w tym 26 szkoleniowców)
Udział

 

275

36,6 %

Zatrudnienie pełnoetatowe - pozostałe kraje
Udział

476
63,4 %