Wyniki firmy 2023
   
 Przychody skumulowane  
 JURA Group W milionach CHF  658.3
 Przychody skumulowane - JURA Group    75.9 %
 Przychody skumulowane na pozostałych rynkach  24.1 %
   
 Obroty  
 Liczba automatycznych ekspresów do kawy  462`200
   
 Zatrudnienie  
 Zatrudnienie pełnoetatowe - Grupa
 906
 Zatrudnienie pełnoetatowe - w Szwajcarii (w tym 28 szkoleniowców)  296
 Udział  32.7 %
 Zatrudnienie pełnoetatowe - pozostałe kraje  610
 Udział  67.3 %