Przejdź do treści Przejdź do opcji wyszukiwania

Wyniki firmy JURA 2015 (W milionach CHF)

Wyniki firmy
(W milionach CHF)

 

 

2016*

 

 

Przychody skumulowane - JURA Group  

421,0 

Przychody skumulowane w Europie
Udział

332,5
79 %

Przychody skumulowane na pozostałych rynkach
Udział

88,5
21 % 

Zatrudnienie

 

Zatrudnienie pełnoetatowe - Grupa

712

Zatrudnienie pełnoetatowe - w Szwajcarii
(w tym 26 szkoleniowców)
Udział

256

36,0 %

Zatrudnienie pełnoetatowe - pozostałe kraje
Udział

456
64,0 %