Wyniki firmy
(W milionach CHF)

 

 

2022

 

 

Przychody skumulowane - JURA Group  

688.7            

Przychody skumulowane w Europie
Udział

74.1%

Przychody skumulowane na pozostałych rynkach
Udział

25.9% 

Zatrudnienie

 

Zatrudnienie pełnoetatowe - Grupa

868

Zatrudnienie pełnoetatowe - w Szwajcarii
(w tym 23 szkoleniowców)
Udział

 

280

32.3%

Zatrudnienie pełnoetatowe - pozostałe kraje
Udział

588
67.7%