Wyniki firmy
(W milionach CHF)

 

 

2021

 

 

Przychody skumulowane - JURA Group  

704.1            

Przychody skumulowane w Europie
Udział

79.1%

Przychody skumulowane na pozostałych rynkach
Udział

20.9% 

Zatrudnienie

 

Zatrudnienie pełnoetatowe - Grupa

861

Zatrudnienie pełnoetatowe - w Szwajcarii
(w tym 23 szkoleniowców)
Udział

 

274

31.8%

Zatrudnienie pełnoetatowe - pozostałe kraje
Udział

587
68.2%