Fairtrade (Sprawiedliwy handel) to model handlowy, który dąży do stabilizacji i zwiększenia środków utrzymania drobnych producentów rolnych i pracowników najemnych w krajach rozwijających się. Dzięki dodatkowym środkom finansowym i stabilnym strukturom organizacyjnym Fairtrade wspiera rozwój organizacji rolników, takich jak Coagricsal, a ich członkowie stają się świadomymi partnerami handlowymi na rynkach światowych. Klienci wybierający produkty oznaczone etykietą Fairtrade wnoszą realny wkład w budowę bardziej sprawiedliwego świata. Standardy Fairtrade ustanawiają ścisłe wymagania dotyczące handlu i producentów.

Fairtrade wzmacnia pozycję producentów

Wielu drobnych producentów rolnych i pracowników najemnych w krajach rozwijających się egzystuje na granicy ubóstwa lub poniżej tej granicy. Ponadto musi borykać się z wahaniami cen ropy naftowej, stale rosnącymi kosztami utrzymania i wyzyskiem ze strony lokalnych pośredników handlowych. Wielu drobnych producentów rolnych nie jest w stanie wyżywić rodziny i decyduje się porzucić ziemię, by przenieść się do zatłoczonych metropolii. Rodzi to poważne problemy społeczne, zdrowotne i środowiskowe. Co ważne, drobni producenci rolni są ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw produktów w krajach rozwijających się. Wytwarzają większą część żywności potrzebnej na całym świecie.

Fairtrade działa

Dzięki Fairtrade ponad 1,65 mln drobnych producentów rolnych i ich rodzin skorzystało z możliwości, by wydostać się z biedy. Fairtrade zapewnia stabilne ceny surowców, np. kakao, kawy czy ryżu, które pokrywają koszty zrównoważonej produkcji. Do tego dochodzi wypłata premii Fairtrade, lepsze struktury organizacyjne, dodatkowe szkolenia dla producentów, dobre warunki pracy oraz ekologiczne uprawy. Fairtrade dąży też do wypracowania długookresowych, jak najbardziej bezpośrednich stosunków handlowych.

Co wyróżnia Fairtrade?

Etykieta Fairtrade to jedyny symbol, który stanowi gwarancję wypłaty uzgodnionej premii Fairtrade za inwestycje w rozwój społeczny i ekonomiczny.
Etykieta Fairtrade symbolizuje optymizm producentów – sylwetka człowieka trzymającego jedną rękę w górze oznacza siłę i determinację oraz połączenie wytrwałości mieszkańców krajów rozwijających się i dążenia konsumentów na całym świecie do wprowadzenia pozytywnych zmian. Niebieski kolor symbolizuje potencjał producentów, a zielony nową ścieżkę rozwoju.