Informacja o Prywatności dla Klientów JURA

Wchodząca w życie: 25.08.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2021

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności w celu zrozumienia naszych działań dotyczących Państwa danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Korzystając ze stron internetowych lub aplikacji JURA, wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce.

1. ZAKRES NINIEJSZEJ INFORMACJI 

Niniejsza polityka opisuje rodzaje danych, jakie JURA Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, (“JURA” lub “my”) może od Państwa zbierać lub jakie państwo mogą przekazywać nam i naszym placówkom oraz zasady ich zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i ochrony. Zawiera również informacje o przysługujących Państwu prawach związanych z dostępem do danych, możliwości ich aktualizowania, a także podejmowania pewnych decyzji co do sposobu wykorzystania Państwa informacji.

Niniejsza Polityka obejmuje zarówno nasze procedury online, jak i offline dotyczące gromadzenia danych, w tym danych, jakie możemy zgromadzić za pośrednictwem naszych różnych kanałów, takich jak butiki, strony internetowe, aplikacje, korespondencja e-mailowa, media społecznościowe, ośrodki relacji z klientem, punkty handlowe i imprezy.

JURA informuje, że może łączyć zgromadzone przez siebie dane za pośrednictwem jednej metody (np. strona internetowa JURA) z danymi zgromadzonymi innymi metodami (np. impreza offline JURA). Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić do Państwa z wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

2. ŹRÓDŁA INFORMACJI

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych, zbieranych przez JURA z następujących źródeł:

 • strona internetowa Jura Poland Sp. z o.o., w tym również dane uzyskiwane podczas dokonywania zamówień w sklepie internetowym - https://pl.jura.com/pl 
 • skierowane do konsumentów strony internetowe, prowadzone przez JURA, m.in. Klub Konesera Kawy - https://klubkoneserakawy.pl/ 
 • korespondencja e-mail, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne obejmujące komunikację elektroniczną między Państwem a Nami 
 • ministrony/aplikacje, jakie prowadzimy w serwisach społecznościowych prowadzonych przez podmioty trzecie, np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest
 • skierowane do konsumentów strony mobilne lub aplikacje prowadzone przez JURA, takie jak aplikacje do użytku w smartfonach
 • drukowane formularze rejestracyjne oraz ankiety, jakie możemy gromadzić od klientów, na przykład za pośrednictwem poczty, pokazów w sklepach lub imprez
 • formularze reklamacyjne

3. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Państwa danych pozyskanych ze źródeł wskazanych w punkcie 2 jest JURA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, tel.: +48 22 123 43 01. W celu zapewnienia najwyższej ochrony danych osobowych, JURA powołała Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych przez JURA prosimy o ich kierowanie pod adres e-mail: info-pl@jura.com.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

W zależności od tego, w jakim celu kontaktują się Państwo z JURA, cel przetwarzania danych będzie zgodny z poniższą informacją:

Źródło informacji Cel przetwarzania 
Strona internetowa Jura Poland Sp. z o.o., w tym również dane uzyskiwane podczas dokonywania zamówień w sklepie internetowym - https://pl.jura.com/pl
 • Wykonania zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych oraz dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JURA Poland (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • Prowadzenia korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na otrzymane zapytania, w tym również za pomocą formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • Wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • Wideokonsultacje Jura Live (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);
 • Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Analityczny, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, np. przy wykorzystaniu narzędzi takich jak:  Google Analytics, Google Ads, Piksel Facebooka, Google Tag Manager, Pinterest Tag, LinkedIn Insight Tag (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f);
 • Wykorzystywania plików cookies na Stronie i jej podstronach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Zarządzania Stroną internetową (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Dopasowanie treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą JURA (dostępnego pod adresem URL: https://www.facebook.com/jurafansPL), konta w portalu Instagram pod nazwą Jura Coffe (dostępnego pod adresem URL: https://www.instagram.com/jura_coffee_pl/) oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą JURA Poland (dostępnego pod adresem URL: https://www.linkedin.com/company/jura-poland/), i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wchodzenie w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Klub Konesera Kawy - https://klubkoneserakawy.pl/
 • Wykonania zawartej umowy tj. dostępu do Klubu Konesera Kawy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JURA Poland (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f „RODO”);
 • Prowadzenia korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na otrzymane zapytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • Wideokonsultacje Jura Live (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);
 • Analityczny, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, np. przy wykorzystaniu narzędzi takich jak:  Google Analytics, Google Ads, Piksel Facebooka, Google Tag Manager, Pinterest Tag, LinkedIn Insight Tag (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f);
 • Wykorzystywania plików cookies na Stronie i jej podstronach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Zarządzania Stroną internetową (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  i) Dopasowanie treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą JURA (dostępnego pod adresem URL: https://www.facebook.com/jurafansPL), konta w portalu Instagram pod nazwą Jura Coffe (dostępnego pod adresem URL: https://www.instagram.com/jura_coffee_pl/) oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą JURA Poland (dostępnego pod adresem URL: https://www.linkedin.com/company/jura-poland/), i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wchodzenie w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Korespondencja e-mail, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne obejmujące komunikację elektroniczną między Państwem a Nami.

Korespondencja z Klientami JURA:

 • Korespondencja dotycząca zawartej umowy lub korespondencja przed podjęciem decyzji o zakupie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Korespondencja dotycząca warunków gwarancji, zgłaszania usterek lub zapytań technicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Wszelkie inne pytania kierowane do nas od Klientów, które nie mają charakteru opisanego w punktach a) oraz b) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f „RODO”).

Korespondencja z Kontrahentami JURA oraz Podmiotami Współpracującymi:

 • Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi JURA ma podpisane umowy, w celu ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi JURA prowadzi negocjacje przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do JURA na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
Ministrony i aplikacje, jakie prowadzimy w serwisach społecznościowych prowadzonych przez podmioty trzecie, np. Facebook; Instagram oraz Skierowane do konsumentów strony mobilne lub aplikacje prowadzone przez JURA, takie jak aplikacje do użytku w smartfonach.
 • Korespondencja z Klientami, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • Informowanie o nowych produktach, usługach JURA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f „RODO”)
Drukowane formularze rejestracyjne oraz ankiety, jakie możemy gromadzić od klientów, na przykład za pośrednictwem poczty, pokazów w sklepach lub imprez.
 • Wykonania zawartej umowy tj. dostępu do Klubu Konesera Kawy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JURA Poland (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
 Formularze reklamacyjne
 • Wykonania warunków zawartej umowy w szczególności dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Wykonania obowiązków prawych związanych z przepisami reklamacyjnymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”);
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
 Newsletter  Informowanie Klientów o nowych usługach, promocjach oraz wydarzeniach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a)

5. WYKORZYSTANIE PAŃSTWA INFORMACJI

W następujących akapitach opisujemy różne cele, w jakich możemy gromadzić i wykorzystywać Państwa informacje, a także różne rodzaje informacji, jakie mogą dla każdego z nich być zebrane. Proszę zauważyć, że nie wszystkie z poniższych wykorzystań będą miały zastosowanie do każdego z klientów.

 • Obsługa klienta 
  Możemy wykorzystać Państwa informacje w celu zapewnienia Państwu obsługi klienta, łącznie z odpowiedzią na Państwa zapytania. Zwykle wymaga to wykorzystania pewnych osobistych danych kontaktowych i informacji dotyczących powodów Państwa zapytań (np. status zamówienia, kwestie techniczne, pytania dotyczące produktów/reklamacji, ogólne zapytania, itd.).
 • Konkursy oraz inne promocje
  Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną, możemy wykorzystać Państwa informacje w celu przekazania Państwu kampanii marketingowych lub promocji. Niektóre z naszych promocji mogą być prowadzone w sieciach społecznościowych należących do osób trzecich. W celu uzyskania dalszych informacji o naszych konkursach oraz innych promocjach, a także o sposobach, w jaki możemy przetwarzać dane osobowe w związku z takimi konkursami, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi regulaminami lub zasadami podanymi wraz z każdą z promocji.
 • Komunikacja marketingowa. 
  Jeżeli udzielą nam Państwo swojej zgody na przesłanie Państwu naszych informacji handlowych drogą elektroniczną, możemy wykorzystać Państwa informacje w celu przekazania Państwu informacji dotyczących towarów lub usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować (komunikacja marketingowa), w sposób taki jak za pośrednictwem emaila, SMSa i mailingu pocztowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu modyfikowania swoich preferencji dotyczących komunikacji marketingowej, proszę zapoznać się z ustępami 8 i 9 poniżej.
 • Sieci społecznościowe osób trzecich.
  Możemy wykorzystać Państwa informacje, podczas gdy prowadzą Państwo interakcję w ramach sieci społecznościowych należących do osób trzecich, np. poprzez naciśnięcie przycisku ”lubię to”. Mogą się Państwo dowiedzieć więcej na temat sposobu działania tych funkcji, a także danych profilowych, jakie możemy uzyskać na Państwa temat, poprzez odwiedzenie odpowiednich stron w ramach sieci społecznościowych osób trzecich.
 • Ulepszenie i personalizacja strony internetowej
  Możemy wykorzystać Państwa informacje w celu polepszenia i spersonalizowania Państwa doświadczeń na naszych Stronach Internetowych i w naszych aplikacjach; w celu zapewnienia, że treści pochodzące z naszych Stron Internetowych są przedstawiane w najbardziej skuteczny sposób dla Państwa i Państwa komputera; a także w celu zagwarantowania Państwu uczestniczenia w funkcjonalnościach umożliwiających interakcję, jeżeli taką podejmą Państwo decyzję. Zwykle czynimy to za pośrednictwem technologii zautomatyzowanych (takich jak pliki cookies), które gromadzą i zapamiętują pewne informacje na temat loginów, techniczne informacje komputerowe oraz/lub informacje na temat poprzedniego użytkowania stron internetowych. Na przykład, jeżeli taką podejmą Państwo decyzję, możemy zapamiętać Państwa login/adres email lub nazwę użytkownika, aby mogli Państwo szybko zalogować się kolejnym razem, gdy odwiedzą Państwo naszą stronę lub by byli Państwo w stanie odzyskać pozycje uprzednio umieszczone w Państwa koszyku. W oparciu o tego typu informacje, możemy również przedstawić Państwu konkretne treści JURA lub promocje, jakie są zaprojektowane specjalnie pod kątem Państwa zainteresowań.
 • Realizacja zamówień
  Możemy wykorzystać Państwa informacje w celu przetwarzania i wysyłki Państwa zamówień, a także informowania Państwa o statusie Państwa zamówień. Może to pociągać za sobą wykorzystanie pewnych kontaktowych danych osobowych i informacji na temat płatności

6. UJAWNIANIE PAŃSTWA INFORMACJI 

Możemy udostępniać Państwa informacjami w pewnych sytuacjach opisanych poniżej. Osoby trzecie mogą uzyskać dostęp i wykorzystywać Państwa informacje wyłącznie w celu wykonania konkretnych zadań, jakie zostały im zlecone, a wówczas są proszone o zachowanie Państwa informacji w poufności i bezpieczeństwie. Nie udostępniamy ani nie prowadzimy sprzedaży Państwa informacji na rzecz spółek będących osobami trzecimi w celu wykorzystania przez nie tych danych w ich własnych celach marketingowych.

Odbiorcami Państwa danych mogą myć zatem: 

 • Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
 • Podmioty, którym JURA Poland powierzyła przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 • Spółki z naszej grupy. Każdy członek naszej grupy, co oznacza nasze podmioty zależne, nasz spółki holdingowe oraz jej podmioty zależne;
 • Agenci i usługodawcy. Są to spółki zewnętrzne, z którymi współpracujemy, aby pomagały nam w prowadzeniu naszej działalności (np. realizacja zamówień, przetwarzanie płatności, prowadzenie Stron Internetowych, usługi wsparcia, promocje, opracowanie Stron Internetowych.

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

Ponieważ JURA Poland Sp. z o.o. jest częścią szwajcarskiej grupy JURA Elektroapparate AG, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, którym jest Szwajcaria – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. (2000/518/WE). Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, wysyłając wniosek na adres: info-pl@ jura.com.

Ponadto dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, którym na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. 

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

8. PRZECHOWYWANIE ORAZ/LUB PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA INFORMACJI 

Stosujemy szereg standardowych metod (opisanych poniżej) w celu utrzymania poufności i bezpieczeństwa informacji naszych klientów. Prosimy jednakże zauważyć, że ochrona ta nie ma zastosowania do informacji, jakie postanawiają Państwo udostępnić publicznie, np. w sieciach społecznościowych.

Bezpieczne środowiska pracy
Przechowujemy Państwa informacje w bezpiecznych środowiskach pracy chronionych przed publicznym dostępem. Stosujemy się do obowiązujących powszechnie norm, by chronić dane osobowe.

Czas przechowywania informacji
Generalnie przechowujemy Państwa informacje, dopóki posiadają Państwo aktywne konto w naszych serwisach lub przez czas, jaki jest niezbędny w celu świadczenia Państwu właściwych usług i stosowania się do wymagań prawnych. Oznacza to, że możemy zachować Państwa dane osobowe przez odpowiedni okres czasu po tym, jak przestaną Państwo korzystać z naszych usług lub przestaną korzystać z naszych Stron Internetowych, przy czym nie zostaną one wykorzystane w sposób komercyjny z chwilą usunięcia Państwa konta.

Środki bezpieczeństwa, które powinny być zachowane przez Państwa
Istotne jest, byście Państwo również odgrywali rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa własnych informacji. Podczas składania wniosku o konto online, powinni być Państwo pewni, że wybieracie hasło, które innym trudno będzie odgadnąć i nigdy nie ujawniacie swojego hasła żadnym osobom, gdyż sami jesteście odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego hasła. Jeżeli korzystają Państwo ze wspólnego lub publicznego komputera, nigdy nie należy zapamiętywać swojego loginu/adresu email lub hasła i należy się wylogować ze swojego konta za każdym razem, gdy odchodzą Państwo od komputera.

9. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Dostęp do informacji
Przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do informacji przetwarzanych na Państwa temat przez JURA, pochodzenia tych informacji, informacji o odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione, okresie przetwarzania Państwa danych.

Sprostowanie informacji
Przysługuje Państwu prawo do poprawiania lub sprostowania swoich danych gdy chcą Państwo zmienić dane, które wcześniej Państwo nam podali np. w celu realizacji zamówienia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli określony rodzaj przewarzania odbywa się na podstawie Państwa zgody np. przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Państwu możliwość wniesienia sprzeciwu – cofnięcia zgody na ten rodzaj przetwarzania danych. Pragniemy zauważyć, że nawet jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania komunikacji marketingowej, mogą Państwo nadal otrzymywać od nas komunikaty administracyjne, takie jak potwierdzenia zamówień lub innych transakcji, powiadomienia o Państwa działalności na koncie (np. potwierdzenia z konta, zmiany hasła, itd.), a także inne ważne ogłoszenia.

Prawo do usunięcia danych
Przysługuje Państwu prawo do usunięcia Państwa danych. Pragniemy zauważyć, że w niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Państwa danych osobowych w sposób inny, niż poprzez usunięcie Państwa konta. Mogą Państwo przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe poprzez logowanie się do Stron Internetowych oraz wizytę na swoje stronie profilowej. Proszę zauważyć, że wymagamy od naszych zarejestrowanych klientów, by zweryfikowali swoją tożsamość (np. login/adres email, hasło), zanim mogą wprowadzić zmiany w informacjach zamieszczonych na koncie. To pozwala na ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do konta. Niezależnie od powyższego, mogą również Państwo uzyskać dostęp, modyfikować lub usuwać swoje dane, a także zrezygnować z każdego z celów przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez przesłanie nam e-maila na adres JURA Poland Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa / Polska, e- mail: info-pl@ jura.com.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez JURA odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

10. PLIKI COOKIES

Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”).

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze strony Administratora.

Pliki cookie stosowane na Naszych stronach internetowych nie przechowują danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację. Dane uzyskane w ten sposób nie będą przesyłane i udostępniane stronom trzecim tj. podmiotom innym niż Administrator strony.

Wykorzystujemy jedynie niezbędne pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie stron  i są plikami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

W tabeli poniżej, prezentujemy szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookies na stronie Administratora:

Nazwa ciasteczka   Typ Rodzaj  Opis  Okres ważności
 PHPSESSID  sesyjne  niezbędne  Utrzymanie zalogowanych użytkowników  40 dni
 cookiesPrivacyPolicy  stały  niezbędne  Zapamiętanie akceptacji polityki cookies, w celu nie wyświetlania komunikatu przy ponownych odwiedzinach  365 dni

Zgoda na korzystanie z  plików cookie

Zanim rozpoczną Państwo korzystanie z naszych stron internetowych musimy otrzymać Państwa zgodę na korzystanie z plików cookie. Nasza strona zawiera wyskakujące okno informujące o korzystaniu z plików cookie i prośbę o zaakceptowanie ich wykorzystania poprzez kliknięcie słowa „AKCEPTUJĘ”. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookie, ale w dalszym ciągu korzystają Państwo ze strony internetowej, uznajemy to za zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Zewnętrzne pliki cookies

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Stron:

 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights).

 • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. 

 • Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn.

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).

 • Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,

Administrator może osadzać na Stronach treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube. 

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. 

Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych. 

Usuwanie plików cookie

Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, możecie w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki.

 • Mozilla Firefox - W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcecie Państwo być śledzeni w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
 • Microsoft Internet Explorer - W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możecie Państwo regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 • Google Chrome - W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki Proszę wybrać "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 • Opera - Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu proszę otworzyć menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn. 
 • Apple Safari - W menu "Safari" proszę wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.

11. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administratorem danych osobowych na fanpage prowadzonym  w serwisie Facebook  pod nazwą JURA (adres URL: https://www.facebook.com/jurafansPL), konta w portalu Instagram pod nazwą Jura Coffe (adres URL: https://www.instagram.com/jura_coffee_pl/) oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą JURA Poland (adres URL: https://www.linkedin.com/company/jura-poland/) jest JURA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366.

Twoje dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania naszymi stronami i kanałami w mediach społecznościowych, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage lub obserwowania konta w serwisie Instagram lub LinkedIn. Zasady panujące na Fanpage oraz Instagramie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka i Instagrama. 

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage, Instagram lub LinkedIn. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora. 

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portale społecznościowe na warunkach zawartych w icg regulaminach. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub konta na Instagramie oraz LinkedIn na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami. 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, Instagram, LinkedIn, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom. 

Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej polityce prywatności.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminami i politykami prywatności serwisów społecznościowych.

Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie.  Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

12. ZMIANY NASZEJ INFORMACJI

Jeżeli wprowadzimy zmiany postępowania z Państwa informacjami, dokonamy aktualizacji niniejszej Polityki. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do naszych praktyk i niniejszej Polityki w każdym czasie. Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej Polityki w przyszłości zostaną umieszczone i podane do wiadomości na naszych stronach internetowych.

13. ZMIANY NASZEJ INFORMACJI

W celu zadania pytań lub przekazania uwag na temat niniejszej Informacji lub praktyk dotyczących prywatności, prosimy o kontakt: JURA Poland Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa / Polska, e- mail: info-pl@jura.com telefon: 22 123 43 01.

Linki dodatkowe: