KAFKA

Al. Jana Pawła II 92 Hala Makro - lok. 7A
15-704 Białystok

Numer telefonu 48784834555
E-mail serwis@kafka.net.pl