Informacja o Prywatności dla Klientów JURA
Wchodząca w życie: 1 stycznia 2024
Poprzednia wersja

Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie ofertą firmy Jura Poland Sp. z o.o. Staramy zachować się przejrzystość w zakresie zbieranych i przetwarzanych informacji oraz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Twoich danych. Celem tego dokumentu jest również poinformowanie Cię o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem Twoich danych.

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego postępowania z Twoimi danymi osobowymi. W związku z tym stosujemy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zwracamy uwagę, że niniejsza Polityka prywatności nie stanowi wyczerpującego opisu wszystkich procesów przetwarzania danych, szczegółowe Regulaminy usług oraz przedstawiane klauzule informacyjne mogą doprecyzowywać poszczególne zasady przetwarzania danych.

1. ZAKRES NINIEJSZEJ INFORMACJI

Niniejsza polityka opisuje rodzaje danych, jakie JURA Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, (“JURA” lub “my”) może zbierać lub jakie możesz przekazywać nam i naszym placówkom oraz zasady ich zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i ochrony. Zawiera również informacje o przysługujących Ci prawach związanych z dostępem do danych, możliwości ich aktualizowania, a także podejmowania pewnych decyzji co do sposobu wykorzystania Państwa informacji.

Niniejsza Polityka obejmuje zarówno nasze procedury online, jak i offline dotyczące gromadzenia danych, w tym danych, jakie możemy zgromadzić za pośrednictwem naszych różnych kanałów, takich jak butiki, strony internetowe, aplikacje, korespondencja e-mailowa, media społecznościowe, ośrodki relacji z klientem, punkty handlowe i imprezy.

JURA informuje, że może łączyć zgromadzone przez siebie dane za pośrednictwem jednej metody (np. strona internetowa JURA) z danymi zgromadzonymi innymi metodami (np. impreza offline JURA). Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić do Państwa z wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

2. ŹRÓDŁA INFORMACJI

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych, zbieranych przez JURA z następujących źródeł:

 1. strona internetowa JURA, w tym również dane uzyskiwane podczas dokonywania zamówień w sklepie internetowym - https://pl.jura.com/pl;
 2. powiązane strony internetowe prowadzone przez JURA, m.in. Klub Konesera Kawy - https://klubkoneserakawy.pl/ ;
 3. korespondencja e-mail, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne obejmujące komunikację elektroniczną między Tobą a Nami;
 4. ministrony/aplikacje, jakie prowadzimy w serwisach społecznościowych prowadzonych przez podmioty trzecie, np. Facebook, Instagram; 
 5. skierowane do Klientów strony mobilne lub aplikacje prowadzone przez JURA, takie jak aplikacje do użytku w smartfonach;
 6. drukowane formularze rejestracyjne oraz ankiety, jakie możemy gromadzić od Klientów, na przykład za pośrednictwem poczty, pokazów w sklepach lub imprez;
 7. formularze reklamacyjne.

3. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych pozyskanych ze źródeł wskazanych w punkcie 2 jest JURA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, tel.: +48 22 123 43 01.

W celu zapewnienia najwyższej ochrony danych osobowych, JURA powołała Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych przez JURA prosimy o ich kierowanie pod adres e-mail: info@pl.jura.com.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

W zależności od tego, w jakim celu kontaktujesz się z JURA, będziemy przetwarzać Twoje dane zgodny z poniższą informacją:

Źródło informacji: Strona internetowa Jura Poland Sp. z o.o., w tym również dane uzyskiwane podczas dokonywania zamówień w sklepie internetowym - https://pl.jura.com/pl
Cel przetwarzania:

 • Wykonania zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych oraz dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JURA Poland (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO);
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Prowadzenia korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na otrzymane zapytania, w tym również za pomocą formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wideokonsultacje Jura Live (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Analityczny, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, np. przy wykorzystaniu narzędzi takich jak:  Google Analytics, Google Ads, Piksel Facebooka, Google Tag Manager, Pinterest Tag, LinkedIn Insight Tag (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wykorzystywania plików cookies na Stronie i jej podstronach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Zarządzania Stroną internetową (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Dopasowanie treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą JURA (dostępnego pod adresem URL: https://www.facebook.com/jurafansPL), konta w portalu Instagram pod nazwą Jura Coffe (dostępnego pod adresem URL: https://www.instagram.com/jura_coffee_pl/) oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą JURA Poland (dostępnego pod adresem URL: https://www.linkedin.com/company/jura-poland/), i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wchodzenie w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Źródło informacji: Klub Konesera Kawy - https://klubkoneserakawy.pl/
Cel przetwarzania:

 • Wykonania zawartej umowy tj. dostępu do Klubu Konesera Kawy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JURA Poland (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO);
 • Prowadzenia korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na otrzymane zapytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wideokonsultacje Jura Live (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Analityczny, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, np. przy wykorzystaniu narzędzi takich jak:  Google Analytics, Google Ads, Piksel Facebooka, Google Tag Manager, Pinterest Tag, LinkedIn Insight Tag (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wykorzystywania plików cookies na Stronie i jej podstronach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Zarządzania Stroną internetową (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Dopasowanie treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą JURA (dostępnego pod adresem URL: https://www.facebook.com/jurafansPL), konta w portalu Instagram pod nazwą Jura Coffe (dostępnego pod adresem URL: https://www.instagram.com/jura_coffee_pl/) oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą JURA Poland (dostępnego pod adresem URL: https://www.linkedin.com/company/jura-poland/), i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wchodzenie w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itd. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Źródło informacji: Korespondencja e-mail, SMS oraz inne wiadomości elektroniczne obejmujące komunikację elektroniczną między Tobą a Nami
Cel przetwarzania:

Korespondencja z Klientami JURA:

 • Korespondencja dotycząca zawartej umowy lub korespondencja przed podjęciem decyzji o zakupie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Korespondencja dotycząca warunków gwarancji, zgłaszania usterek lub zapytań technicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Wszelkie inne pytania kierowane do nas od Klientów, które nie mają charakteru opisanego w punktach a) oraz b) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f RODO).

Korespondencja z Kontrahentami JURA oraz Podmiotami Współpracującymi:

 • Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi JURA ma podpisane umowy, w celu ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi JURA prowadzi negocjacje przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do JURA na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Źródło informacji: Ministrony i aplikacje, jakie prowadzimy w serwisach społecznościowych prowadzonych przez podmioty trzecie, np. Facebook; Instagram oraz Skierowane do konsumentów strony mobilne lub aplikacje prowadzone przez JURA, takie jak aplikacje do użytku w smartfonach.
Cel przetwarzania:

 • Korespondencja z Klientami, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Informowanie o nowych produktach, usługach JURA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO)

Źródło informacji: Drukowane formularze rejestracyjne oraz ankiety, jakie możemy gromadzić od klientów, na przykład za pośrednictwem poczty, pokazów w sklepach lub imprez.
Cel przetwarzania:

 • Wykonania zawartej umowy tj. dostępu do Klubu Konesera Kawy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez JURA Poland (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Źródło informacji: Formularze reklamacyjne
Cel przetwarzania:

 • Wykonania warunków zawartej umowy w szczególności dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Wykonania obowiązków prawych związanych z przepisami reklamacyjnymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Źródło informacji: Newsletter
Cel przetwarzania:

Informowanie Klientów o nowych usługach, promocjach oraz wydarzeniach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. WYKORZYSTANIE PAŃSTWA INFORMACJI

W następujących akapitach opisujemy różne cele, w jakich możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane, a także różne rodzaje informacji, jakie mogą dla każdego z nich być zebrane. Proszę zauważyć, że nie wszystkie z poniższych wykorzystań będą miały zastosowanie do każdego z klientów.

a) Obsługa klienta
Możemy wykorzystać Twoje dane w celu zapewnienia Ci obsługi klienta, łącznie z odpowiedzią na Twoje zapytania. Zwykle wymaga to wykorzystania pewnych osobistych danych kontaktowych i informacji dotyczących powodów Twojego kontaktu (np. status zamówienia, kwestie techniczne, pytania dotyczące produktów/reklamacji, ogólne zapytania, itd.).

b) Konkursy oraz inne promocje
Jeżeli wyrazisz zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych drogą elektroniczną, możemy wykorzystać Twoje dane w celu przekazywania informacji o kampaniach marketingowych lub promocjach. Niektóre z naszych promocji mogą być prowadzone w sieciach społecznościowych należących do osób trzecich. W celu uzyskania dalszych informacji o naszych konkursach oraz innych promocjach, a także o sposobach, w jaki możemy przetwarzać dane osobowe w związku z takimi konkursami, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi regulaminami lub zasadami podanymi wraz z każdą z promocji.

c) Komunikacja marketingowa
Jeżeli wyrazisz zgodę na przesłanie Ci naszych informacji handlowych drogą elektroniczną, możemy wykorzystać Twoje dane w celu przekazania informacji dotyczących towarów lub usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (komunikacja marketingowa), za pośrednictwem emaila, SMSa i mailingu pocztowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu modyfikowania swoich preferencji dotyczących komunikacji marketingowej, proszę zapoznać się z ustępami 8 i 9 poniżej.

d) Sieci społecznościowe osób trzecich
Możemy wykorzystywać twoje dane, podczas gdy prowadzisz z Nami interakcję w ramach sieci społecznościowych należących do osób trzecich, np. poprzez naciśnięcie przycisku ”lubię” lub „obserwuję”. Więcej na temat sposobu działania tych funkcji, a także danych profilowych, jakie możemy uzyskać na Twój temat, dostępne jest w Regulaminach sieci społecznościowych (Facebbok, Instagram).

e) Realizacja zamówień
Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu realizacji zamówień, a także informowania Cię o statusie Twoich zamówień.

6. WIZYTA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Co do zasady, możesz korzystać z naszego serwisu bez konieczności podawania konkretnych informacji o sobie. Nie obejmuje to obszarów i usług, które w naturalny sposób wymagają Twojego imienia i nazwiska, adresu lub innych danych osobowych, np.: zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Możesz także dobrowolnie skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, formularzy online lub JURA Live. W tym procesie gromadzone i przesyłane są do nas dane osobowe. O jakie dane chodzi, możesz dowiedzieć się z odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Podane przez Ciebie dane będą przez nas przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z Tobą.

6.1. Pliki dziennika serwera
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery tymczasowo zapisują każdy dostęp w plikach dziennika, zwanych plikami dziennika serwera.

Rejestrowany jest na przykład Twój adres IP, data i godzina Twojej wizyty, nazwa i adres URL danych, do których uzyskano dostęp, system operacyjny Twojego komputera i używana przeglądarka, a także inne podobne informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwo w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Przetwarzanie tych informacji leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie i ma na celu prawidłowe wyświetlenie naszej strony internetowej oraz jej treści i ofert oraz zapewnienie ruchu danych, optymalizację naszej strony internetowej, treści i ofert, zapewnienie długoterminowej stabilności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej i systemów oraz w celu umożliwienia badania, obrony i ścigania cyberataków, spamu i innych nielegalnych działań w odniesieniu do naszej strony internetowej i systemów oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

W celu hostowania strony internetowej możemy korzystać z usług podmiotów trzecich w kraju i za granicą, które dokonują powyższego przetwarzania w naszym imieniu. Nasze strony internetowe są obecnie hostowane przez szwajcarskich lub europejskich dostawców usług hostingowych i na serwerach w Szwajcarii lub EOG.

6.2. Zapytania i formularz kontaktowy
Możesz skontaktować się z nami na naszej stronie internetowej za pomocą formularzy online lub poprzez czat na żywo (patrz punkt „JURA LIVE” poniżej). Możesz dowiedzieć się, jakie Twoje dane osobowe gromadzimy, korzystając z formularza internetowego, za pomocą którego możesz się z nami skontaktować. Z reguły są to dane kontaktowe, takie jak nazwisko, adres e-mail oraz informacje związane z zapytaniem, takie jak temat i opis zapytania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozpatrzeniu Twojego żądania. Jeżeli celem nawiązania kontaktu jest wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przedumownych, stanowi to dodatkową podstawę prawną przetwarzania Twoich danych.

Do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy, w każdej chwili masz możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw prosimy przesłać na adres e-mail podany w punkcie 3 Polityki.

6.3. JURA LIVE
Dzięki konsultacjom JURA LIVE możesz odbyć osobistą konsultację z jednym z naszych pracowników, na żywo, z obrazem i dźwiękiem. Rozpoczyna się to w momencie naciśnięcia odpowiedniego przycisku i kończy się w momencie kliknięcia odpowiedniego przycisku lub zamknięcia okna.

Twoja prywatność pozostaje chroniona. Usługa opiera się na jednokierunkowej transmisji wideo. Ty nas widzisz, ale my nie możemy widzieć Ciebie. Oprócz odpowiedniego doradcy w rozmowie nie bierze udziału żadna inna osoba. Osoby trzecie nie mają dostępu do danych. Wszelka komunikacja pomiędzy Tobą a Twoim doradcą jest szyfrowana. Żadne rozmowy wideo i audio nie są zapisywane.

W celach statystycznych oraz w celu optymalizacji naszego serwisu przechowujemy dane takie jak data i czas, czas trwania i temat rozmowy oraz ewentualne protokoły czatu. Dane przechowywane są anonimowo.

Przetwarzamy te dane w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy. Jeżeli konsultacja LIVE służy wykonaniu umowy, której jesteś stroną lub wykonaniu działań przedumownych, stanowi to dodatkową podstawę prawną przetwarzania Twoich danych.

6.4. Newsletter
JURA pragnie od czasu do czasu kontaktować się z Tobą, aby przedstawić Ci produkty i usługi, które mogą Cię zainteresować, a także poinformować Cię o nowościach, takich jak innowacje produktowe, nowe kampanie reklamowe z Rogerem Federerem lub nadchodzące wydarzenia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. W przypadku subskrypcji naszego newslettera stosujemy proces „podwójnej weryfikacji”. Oznacza to, że po podaniu przez Ciebie adresu e-mail wyślemy Ci na podany przez Ciebie adres e-mail wiadomość, w której poprosimy Cię o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny zawarty w wiadomości.

Dodatkowo przy rejestracji zapisywana jest data i godzina rejestracji. Przetwarzamy te dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Oczywiście w każdej chwili masz możliwość wypisania się z newslettera. W takim przypadku kliknij link „Wypisz się z newslettera” w otrzymywanym newsletterze. Pomyślne wyrejestrowanie potwierdzane jest wyświetleniem strony internetowej. Możesz też wysłać swoje wycofanie zgody na adres e-mail podany w punkcie 3 Polityki.

Newslettery mogą zawierać piksele śledzące. To miniaturowa grafika, która pozwala nam sprawdzić, czy otworzyłeś newsletter, czy nie. Piksele śledzące zbierają informacje techniczne, takie jak dane dotyczące przeglądarki i Twojego systemu, używanego urządzenia końcowego, a także Twój adres IP i czas pobierania. Informacje te służą do technicznego ulepszania usług w oparciu o dane techniczne.

Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane, jakie linki są klikane i czy dostarczenie e-maili przebiegło pomyślnie. Ponadto rejestrowany jest czas czytania, chociaż odbywa się to tylko w odniesieniu do grupy docelowej. Ze względów technicznych informacje te mogą być przyporządkowane poszczególnym odbiorcom biuletynu, jednak nie mamy zamiaru monitorować poszczególnych użytkowników. Celem tych ocen jest po prostu lepsze poznanie nawyków naszych czytelników i odpowiednie dostosowanie naszych treści do zainteresowań naszych użytkowników.

Aby móc przesyłać Ci newsletter dostosowany do Twoich potrzeb, wymagana jest wyraźna zgoda na śledzenie. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, wyrażasz zgodę na utworzenie na podstawie Twoich danych osobistego profilu użytkownika w celu lepszego dostosowania stron internetowych i newsletterów o produktach, usługach i trendach rynkowych do Twoich potrzeb. Dzięki temu możemy dostarczać Ci informacje odpowiadające Twoim konkretnym zainteresowaniom. Ponadto zgadzasz się, że Twoje osobiste zachowania podczas korzystania ze stron internetowych mogą być rejestrowane za pomocą plików cookie i technologii śledzenia. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na utworzenie osobistego profilu użytkownika. Masz również możliwość wycofania swojej zgody na śledzenie, korzystając z linku umożliwiającego anulowanie subskrypcji znajdującego się w każdym biuletynie.

6.5. Sklep internetowy/konto klienta
Jeżeli chcesz skorzystać z usług naszego sklepu internetowego, konieczne jest podanie nam danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Możesz wybrać, czy chcesz złożyć zamówienie jako gość, czy poprzez swoje konto klienta.

Jeśli chcesz złożyć zamówienie jako gość, potrzebujemy różnych informacji o Tobie, w szczególności Twoich danych kontaktowych, takich jak adres rozliczeniowy i dostawy, numer telefonu i adres e-mail, a także preferowanej metody płatności. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wysyłka zamówionych przez Ciebie produktów i dokonanie związanej z nimi płatności.

Alternatywnie możesz otworzyć u nas konto klienta. Daje to dostęp do łatwiejszej realizacji zamówień, dostęp do statusu zamówienia, a także daje możliwość wygodnego i łatwego zapisania się i wypisania z naszego newslettera. Jeśli chcesz otworzyć u nas konto klienta, potrzebujemy różnych danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, ważny adres e-mail i wybrane przez Ciebie hasło. Potrzebujemy tych informacji, aby zapewnić Ci chroniony hasłem bezpośredni dostęp do przechowywanych przez nas danych i aby móc realizować Twoje zamówienia. Założenie konta Klienta jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać.

Rejestracja konta klienta odbywa się przy zastosowaniu procedury „podwójnej weryfikacji”, tj. po podaniu wszystkich niezbędnych danych wysyłamy na Twój adres e-mail wiadomość, w której prosimy o potwierdzenie chęci założenia konta klienta. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny zawarty w wiadomości.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w sklepie internetowym jest Twój i nasz wspólny prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji Twojego zamówienia. Jeżeli zamówienie służy wykonaniu umowy, której jesteś stroną lub dokonaniu czynności przedumownych, stanowi to dodatkową podstawę przetwarzania Twoich danych.

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Twoich danych osobowych, transmisja danych do sklepu internetowego jest zabezpieczona aktualnymi metodami szyfrowania, takimi jak HTTPS lub TLS.

W ramach realizacji zamówień dostawcy usług, z których korzystamy, tacy jak przewoźnicy, firmy logistyczne i dostawcy usług płatniczych, otrzymują dane niezbędne do realizacji zamówienia i realizacji zamówienia. Dane te obejmują także m.in. Twój adres e-mail i numer telefonu, na przykład w celu możliwości ustalenia z Tobą indywidualnego terminu dostawy.

Informujemy również, że w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes wykorzystujemy Twoje dane nie tylko w celu realizacji Twojego zamówienia, ale także w celu optymalizacji naszych usług, w szczególności po to, aby trwale ulepszać Twoje doświadczenia zakupowe oraz uczynić je przyjaznymi dla klienta i indywidualnymi dla Ciebie.

Jeśli składasz zamówienie jako gość, przechowujemy Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy i usuwamy je, gdy tylko nie będziemy już prawnie zobowiązani do ich przechowywania. Jeśli jednak zdecydowałeś się na konto klienta, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu zamknięcia konta klienta. W dowolnym momencie możesz poprosić o usunięcie swojego konta, wypełniając żądanie usunięcia w ramach swojego konta. Zwracamy uwagę, że jeśli zamkniesz swoje konto klienta, powiązane dane zostaną usunięte, z zastrzeżeniem prawnych wymogów dotyczących przechowywania. Twoim obowiązkiem jest zabezpieczenie swoich danych osobowych po zamknięciu konta. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.

6.6. Bezpieczniejsza płatność
Do przetwarzania płatności korzystamy z Saferpay, dostawcy usług płatniczych Worldline Schweiz AG z siedzibą w Zurychu („Worldline”).

Saferpay spełnia powszechne standardy bezpieczeństwa, w szczególności standard bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI DSS). Twoje dane będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji płatności. Przetwarzaniem i przechowywaniem Twoich danych płatniczych i osobowych zajmuje się bezpośrednio dostawca usług płatniczych. Jako operatorzy nie otrzymujemy żadnych informacji o rachunkach (bankowych) czy kartach kredytowych, a jedynie informację o potwierdzeniu (akceptacji) lub odrzuceniu płatności. W pewnych okolicznościach dane mogą być przekazywane przez dostawców usług płatniczych agencjom kredytowym. W tym celu odsyłamy do ogólnych warunków handlowych i polityk prywatności dostawców usług płatniczych.

Do transakcji płatniczych mają zastosowanie warunki i zasady ochrony prywatności odpowiednich dostawców usług płatniczych. Odwołujemy się do nich również w celu uzyskania dalszych informacji oraz skorzystania z prawa do wycofania się, uzyskania informacji i innych praw osób, których dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przedumownych.

6.7. Konkursy
Jeżeli bierzesz udział w konkursach, zbieramy dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Zwykle jest to Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Udział w konkursie i związane z nim gromadzenie danych jest oczywiście dobrowolne.

Może się zdarzyć, że będziemy przekazywać Twoje dane naszym partnerom, np.: aby wysłać Ci nagrodę. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminach konkursów.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań przedumownych.

7. UJAWNIANIE PAŃSTWA INFORMACJI

Możemy udostępniać Twoje dane w określonych sytuacjach opisanych poniżej.

Osoby trzecie mogą uzyskać dostęp i wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu wykonania konkretnych zadań, jakie zostały im zlecone, a wówczas są proszone o zachowanie informacji w poufności. Nie udostępniamy ani nie prowadzimy sprzedaży Twoich danych na rzecz spółek będących osobami trzecimi w celu wykorzystania przez nie tych danych w ich własnych celach marketingowych.

Odbiorcami danych mogą myć zatem:

 1. Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
 2. Podmioty, którym JURA powierzyła przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 3. Spółki z naszej grupy. Każdy członek naszej grupy, co oznacza nasze podmioty zależne, nasz spółki holdingowe oraz jej podmioty zależne;
 4. Agenci i usługodawcy. Są to spółki zewnętrzne, z którymi współpracujemy, aby pomagały nam w prowadzeniu naszej działalności (np. realizacja zamówień, przetwarzanie płatności, prowadzenie Stron Internetowych, usługi wsparcia, promocje, opracowanie Stron Internetowych.

8. UDOSTĘPNIANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Ponieważ JURA Poland Sp. z o.o. jest częścią szwajcarskiej grupy JURA Elektroapparate AG, Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, którym jest Szwajcaria – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. (2000/518/WE). Możesz uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, wysyłając wniosek na adres: info@pl.jura.com.

Ponadto dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, którym na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

8.1.   Usługi Google'a

Na naszej stronie korzystamy z różnych usług firmy Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii („Google”).

Na naszych stronach internetowych korzystamy z następujących usług Google:

 • Menedżer tagów Google
 • Google Analytics
 • Reklamy Google
 • Google AdSense
 • Platforma marketingowa Google
 • Mapy Google/Google Street View
 • Youtube

Więcej informacji na temat poszczególnych usług można znaleźć poniżej.

Google korzysta z technologii takich jak pliki cookie, przechowywanie danych w przeglądarce i sygnały nawigacyjne, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszej witryny. Wygenerowane w ten sposób informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszej witryny internetowej mogą być przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Informacje o lokalizacjach Google Data Center można znaleźć tutaj.

Google zobowiązuje się zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, opierając się na standardowych klauzulach umownych UE. Ponadto Google pozostaje certyfikowany w ramach umów Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez Google i ustawień prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Google lub ustawieniami prywatności.

8.2.   Usługi Microsoft Bing Ads

Microsoft korzysta z technologii takich jak pliki cookie, przechowywanie danych w przeglądarce i sygnały nawigacyjne, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszej witryny. Wygenerowane w ten sposób informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszej witryny internetowej mogą być przesyłane na serwer Microsoft i tam przechowywane.

Więcej informacji na temat zasad działania Microsoft Bing Ads dostępne jest na stronie Microsoft Ads.

8.3 Usługi AdForm

Adform świadczy usługi reklamowe na potrzeby, których zbiera za pośrednictwem strony i przechowuje dane związane z interakcją użytkowników z reklamami na stronach internetowych lub w usługach mobilnych. Zakres zbieranych danych:

 • Typ przeglądarki używanej przez użytkownika i jego ustawienia.
 • Informacje o systemie operacyjnym urządzenia.
 • Informacje o identyfikatorach plików cookie i innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia.
 • Adresy IP, z których urządzenie współdziała z witryną klienta lub aplikacją mobilną; Adresy IP mogą być obcięte lub zaszyfrowane w oparciu o lokalne przepisy lub inne wymagania.
 • Informacje o interakcji użytkownika i aktywności na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, w tym czas interakcji lub aktywności, zaangażowane adresy internetowe i wyszukiwane hasła wprowadzone do wyszukiwarki.
 • Informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej (miasto, region, kod pocztowy) urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej na podstawie obciętych informacji o adresie IP lub obciętych danych GPS.

Adform w ramach usług reklamowych może również otrzymywać informacje od stron trzecich, aby umożliwić ukierunkowane i dopasowane reklamy na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Adform może udostępniać takie dane do wykorzystania przez swoich klientów za pośrednictwem Usługi, zawsze będzie to robić ściśle zgodnie z zezwoleniami i ograniczeniami nałożonymi przez stronę trzecią dostarczającą takie dane.

AdForm może udostępniać zgromadzone dane swoim partnerom, wskazanym w polityce prywatności. Do której link znajduje się poniżej. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania tych podmiotów trzecich. Dane przetwarzane przez AdForm służą dostosowaniu wyświetlania materiałów reklamowych do preferencji użytkowników.

W każdej chwili można wyłączyć działanie AdForm, korzystając z narzędzia OPT-OUT: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/   
Polityka prywatności AdForm dostępna jest pod adresem: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

9. PRZECHOWYWANIE ORAZ/LUB PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA INFORMACJI

Stosujemy szereg standardowych metod (opisanych poniżej) w celu utrzymania poufności i bezpieczeństwa informacji naszych klientów. Prosimy jednakże zauważyć, że ochrona ta nie ma zastosowania do informacji, jakie postanawiasz udostępnić publicznie, np. w sieciach społecznościowych.

a) Bezpieczne środowiska pracy
Przechowujemy Twoje dane w bezpiecznych środowiskach pracy chronionych przed publicznym dostępem. Stosujemy się do obowiązujących powszechnie norm, by chronić dane osobowe.

b) Czas przechowywania informacji
Generalnie przechowujemy Twoje dane, dopóki posiadasz aktywne konto w naszych serwisach lub przez czas, jaki jest niezbędny w celu świadczenia dla Ciebie usług i stosowania się do wymagań prawnych. Oznacza to, że możemy zachować Twoje dane osobowe przez odpowiedni okres czasu po tym, jak przestaniesz korzystać z naszych usług lub przestaniesz korzystać z naszych Stron Internetowych, przy czym nie zostaną one wykorzystane w sposób komercyjny z chwilą usunięcia Twojego konta.

c) Środki bezpieczeństwa, które powinny być zachowane przez Ciebie
Istotne jest, byś również odgrywał rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa własnych informacji. Podczas zakładania konta, powinieneś ustawiać hasło, które innym trudno będzie odgadnąć i nigdy nie ujawniacie swojego hasła żadnym osobom. Jeżeli korzystasz ze wspólnego lub publicznego komputera, nigdy nie należy zapamiętywać swojego loginu/adresu email lub hasła i należy się wylogować ze swojego konta za każdym razem, gdy odchodzisz od komputera.

10. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO przysługują Ci poniższe prawa:

 • prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód - jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda.
  Na przykład możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (np. newsletter, zgody marketingowe itp.) za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów itp.
  Zgoda na otrzymywanie komunikacji marketingowej może zostać wycofana w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.
  Ponadto, w stopce każdego e-maila zawierającego komunikaty marketingowe znajduje się link do wycofania zgody na otrzymywanie takich komunikatów. Prosimy abyś pamiętał, że nasze powiadomienia mogą zawierać istotne lub przydatne informacje dotyczące m.in. oferowanych produktów, zniżek i innych promocji.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią), w tym profilowanie na podstawie tych przepisów.Sprzeciw jest dla Administratora wiążący, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo dostępu do Twoich danych - przysługuje Ci prawo uzyskania dostępu do informacji przetwarzanych na Twój temat przez Administratora. Oznacza to, że możesz uzyskać od nas: potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jakim zakresie oraz dodatkowe informacje o przetwarzaniu wskazane w obowiązujących przepisach.

Możesz wnieść o przekazanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej.

 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, możesz poprosić o ich aktualizację.
 • prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego.
 • prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu podmiotowi.
 • prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych – jeżeli spełniona jest jedna z przesłanek wynikających z art. 18 ust. 1 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane osobowe mogą być przechowywane, ale nie mogą być przetwarzane w inny sposób.
  Ograniczenie przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:
  - jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  - jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
  - jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
  - jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

Wyjątki:
Musisz wziąć pod uwagę, że powyższe prawa nie zawsze mają charakter bezwzględny. W indywidualnych przypadkach Twoje prawa mogą być ograniczone lub wykonanie niektórych praw jest uzależnione od spełnienia innych wymagań prawnych W każdym przypadku po otrzymaniu Twojego wniosku udzielimy Ci stosownych wyjaśnień jeżeli nie będziemy mogli zrealizować, któregoś z Twoich żądań.

Sposób realizacji praw:
Przysługujące Ci prawa możesz zrealizować zwracając się do nas w jeden z następujących sposobów:

 1. przesyłając podpisany wniosek w formie papierowej na adres wskazany w niniejszym dokumencie;
 2. przesyłając wniosek podpisany elektronicznie na adres e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych wskazany w niniejszym dokumencie.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji, kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej.

Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

11. PLIKI COOKIES

Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”).

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze strony Administratora.

Pliki cookie stosowane na Naszych stronach internetowych nie przechowują danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację. Dane uzyskane w ten sposób nie będą przesyłane i udostępniane stronom trzecim tj. podmiotom innym niż Administrator strony.

Wykorzystujemy jedynie niezbędne pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie stron  i są plikami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

W tabeli poniżej, prezentujemy szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookies na stronie Administratora:


Nazwa ciasteczka Typ Rodzaj Opis Okres ważności
PHPSESSID sesyjne niezbędne Utrzymanie zalogowanych użytkowników 40 dni
cookiesPrivacyPolicy stały niezbędne Zapamiętanie akceptacji polityki cookies, w celu nie wyświetlania komunikatu przy ponownych odwiedzinach 365 dni

Zewnętrzne pliki cookies
Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Stron:

 1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
  Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights).
 2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
  Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
  W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. 
 3. Programmatic Advertising – w celu automatycznego prezentowania reklam z wykorzystaniem różnych platform.
 4. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn.
  Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). 
 5. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,
  Administrator może osadzać na Stronach treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube.
  Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik.
  Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.

Usuwanie plików cookie
Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, możecie w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki.

 1. Mozilla Firefox - W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcecie Państwo być śledzeni w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
 2. Microsoft Internet Explorer - W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możecie Państwo regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 3. Google Chrome - W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki Proszę wybrać "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 4. Opera - Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu proszę otworzyć menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
 5. Apple Safari - W menu "Safari" proszę wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.

12. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administratorem danych osobowych na fanpage prowadzonym  w serwisie Facebook  pod nazwą JURA (adres URL: https://www.facebook.com/jurafansPL), konta w portalu Instagram pod nazwą Jura Coffe (adres URL: https://www.instagram.com/jura_coffee_pl/) oraz konta w portalu LinkedIN pod nazwą JURA Poland (adres URL: https://www.linkedin.com/company/jura-poland/) jest JURA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366.

Twoje dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania naszymi stronami i kanałami w mediach społecznościowych, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage lub obserwowania konta w serwisie Instagram lub LinkedIn. Zasady panujące na Fanpage oraz Instagramie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka i Instagrama.

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage, Instagram lub LinkedIn. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora.

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portale społecznościowe na warunkach zawartych w tych regulaminach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub konta na Instagramie oraz LinkedIn na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, Instagram, LinkedIn, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom.

Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej polityce prywatności.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminami i politykami prywatności serwisów społecznościowych.

Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie.  Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

13. ZMIANY NASZEJ INFORMACJI

Jeżeli wprowadzimy zmiany postępowania z Państwa informacjami, dokonamy aktualizacji niniejszej Polityki. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do naszych praktyk i niniejszej Polityki w każdym czasie. Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej Polityki w przyszłości zostaną umieszczone i podane do wiadomości na naszych stronach internetowych.