Jak się powszechnie uważa kawa i czekolada to połączenie na miare niebios. Każdy z tych składników potęguje unikalne cechy drugiego. Dlatego właśnie kawa jest często serwowana z czekoladą w barach i restauracjach.

Ziarna kawy i ziarna kakaowca mają ze sobą wiele wspólnego. Na przykład zarówno ziarna kawy jak i kakaowca zawierają wiele tych samych bądź zbliżonych związków aromatycznych. Dla jednych i drugich proces palenia jest kluczowym w aspekcie uwalniania aromatu. Podobnie również region uprawy oraz czynniki takie jak warunki glebowe, nasłonecznienie i klimat mają znaczący wpływ na późniejszy smak obu tych ziaren.
Należy jednak pamiętać, że nie każdy typ czekolady nadaje się do kawy w równym stopniu. Tylko połączenie wzajemnie uzupełniających się aromatów potęguje doznania smakowe.