Oprócz zaangażowania społecznego, które realizujemy bezpośrednio (patrz Inkluzywność), fundacja założycieli firmy, Leo & Elisabeth Henzirohs-Studer Stiftung, wspiera młodzież w regionie. W centrum uwagi znajdują się szkolenia, kształcenie i dokształcanie. Ponadto fundacja może przekazywać darowizny na kształcenie praktykantów, jak również na dokształcanie dorosłych. 

We are thus making a contribution to achieving SDG 17

SDG Global Partnership for Sustainable Development Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development