Także osobom z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową oferujemy możliwość wniesienia wkładu w naszą firmę zgodnie z ich możliwościami. Już dla założyciela firmy ważne było, aby tworzyć odpowiednie miejsca pracy, które zapewniają poczucie celu, codzienną strukturę, więzi społeczne i uznanie.

Towarzyszymy pracownikom w ich powrocie do pracy po chorobie lub wypadku, zapewniając im integracyjne środowisko pracy i indywidualnie dopasowane zadania. 

We are thus making a contribution to achieving SDG 4 and 8

SDG equitable quality education Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development