Koncentracja na segmencie premium na globalnym rynku umożliwia firmie JURA ukierunkowane połączenie swoich sił i zasobów oraz całkowite poświęcenie się jednemu tematowi. Dzięki temu przez lata staliśmy się absolutnymi specjalistami w swojej dziedzinie. Skoncentrowana wiedza i doświadczenie z kilkudziesięciu lat wpływają na rozwój nowych produktów i usług.

Chcemy długofalowo kształtować nasz obszar działalności za pomocą innowacji, zapewniając w ten sposób dalsze istnienie marki i pozostając niezawodnym partnerem i pracodawcą.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8 and 9

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG sustainable industrialization Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development