Oszczędne korzystanie z cennych zasobów to sposób myślenia i ważna część wartości naszej marki. Pracowaliśmy na nią przez dziesięciolecia i przekazujemy ją przyszłym generacjom.

Podczas II wojny światowej brakowało surowców, co stawiało nasz dział projektowy przed wielkimi wyzwaniami. Produkty musiały być opracowywane w taki sposób, aby można je było wykonać z niewielu dostępnych materiałów i aby ich elementy mogły być ponownie wykorzystane. To podejście stało się nieodłącznym elementem wartości naszej marki.

We are thus making a contribution to achieving SDG 12

SDG sustainable production patterns Ensure sustainable consumption and production patterns.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development